تابلو Leonard Cohen

250,000 تومان

تابلوآماده : از قبل طراحی ، چاپ و قاب شده است. اگر ایده ای برای سفارشی سازی تابلو ندارید. این تابلو یک هدیه مناسب است.
نام آهنگ : Leonard Cohen – A thousand kisses deep

صاف
    از نو کردن گزینه ها
شناسه محصول: Leonard Cohen دسته: برچسب: , ,

توضیحات

Leonard Cohen

فرکانس آرت

Leonard Cohen – A thousand kisses deep

The ponies run, the girls are young
The odds are there to beat
You win a while, and then it’s done
Your little winning streak
And summoned now to deal
With your invincible defeat
You live your life as if it’s real
A Thousand Kisses Deep
I’m turning tricks, I’m getting fixed
I’m back on Boogie Street
You lose your grip, and then you slip
Into the Masterpiece
And maybe I had miles to drive
And promises to keep
You ditch it all to stay alive
A Thousand Kisses Deep
And sometimes when the night is slow
The wretched and the meek
We gather up our hearts and go
A Thousand Kisses Deep
Confined to sex, we pressed against
The limits of the sea
I saw there were no oceans left
For scavengers like me
I made it to the forward deck
I blessed our remnant fleet
And then consented to be wrecked
A Thousand Kisses Deep
I’m turning tricks, I’m getting fixed
I’m back on Boogie Street
I guess they won’t exchange the gifts
That you were meant to keep
And quiet is the thought of you
The file on you complete
Except what we forgot to do
A Thousand Kisses Deep
And sometimes when the night is slow
The wretched and the meek
We gather up our hearts and go
A Thousand Kisses Deep
The ponies run, the girls are young
The odds are there to beat
……………
کره اسبهاي زيبا مي دوند، دخترها جوان هستند
ميخواهند جفتشان را شکست دهند
براي مدتي کوتاه برنده ميشوي و در آخر برنده شدنت به پايان مي رسد
و حال ميبايست با شکست غير قابل تسخيرت معامله اي کني
به زندگيت ادامه مي دهي گويا که واقعيست
به ژرفاي هزارن بوسه
من نيرنگ ها را از خود دفع مي کنم، خود را استوار مي کنم
به خيابان “بوگي” باز مي گردم
کنترلت را از دست مي دهي، و به درون شاهکاري ليز ميخوري
و شايد مي بايست مايلها برانم
و به قولهايي که داده بودم عمل کنم
همه آنها را به نهر مي اندازي تا زنده بماني
در گودالي به ژرفاي هزار بوسه
و گاهي که شب، شبي غمناک و ارام تورا در غم فرو مي برد
ما قلبهايمان را به همديگر پيوند مي دهيم پيوندي به ژرفاي هزار بوسه
به رختخواب مي رويم، به هم مي چسبيم
و در انتهاي دريا مي بينم که براي لاشخوري چون من هيچ اقيانوسي باقي نمانده
به سوي عرشه مي روم
براي رودي که برايمان باقي مانده دعا مي کنم
و آنگاه ميگذارم چون ژرفاي هزار بوسه خورد شود
من نيرنگ ها را از خود دفع مي کنم، خود را استوارمي کنم
به خيابان “بوگي” باز مي گردم
حدس مي زنم که هدايايشان را با هديه اي که نگاه داشته بودي تعويض نکنند
ديگر به تو فکر نميکنم
جز کاري را که فراموش کرديم انجامش دهيم، به ژرفاي هزار بوسه
و گاهي که شب، شبي غمناک و ارام تورا در غم فرو مي برد
ما قلبهايمان را به همديگر پيوند مي دهيم و هزاران بوسه عميق مي زنيم
کره اسبهاي زيبا مي دوند، دخترها جوان هستند
شانسهايي آنجاست که ميشود به آنها دست يافت

توضیحات تکمیلی

رنگ فریم تابلو

سفید, مشکی

انتخاب ابعاد تابلو

30×30 cm

فهرست